[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ústecký kraj


Růžovský vrch [ Hora, kopec nebo vrch ]

Mohutný čedičový kužel sopečného původu (619 m) prorážející mocnými vrstvami pískovců v Růžovské vrchovině, 2 km na severozápad od Srbské Kamenice, 8 km na jihovýchod od Hřenska. Vrch asi míval kultovní význam, název snad odvozen od keltského označení "ros" - mohutný. Vlastní kužel zhruba od 350 m výše tvoří národní přírodní rezervaci označovanou jako Růžák. Svahy jsou pokryty čedičovou sutí, na některých místech (např. severní vrchol, na jižním svahu u tzv. Ledové studánky je patrná sloupcovitá odlučnost čediče). Čedičová láva vytvořila ochrannou poklici, pod níž se zachovaly i vrstvy mladších a výše položených pískovců, které jinde eroze dávno odstranila. Na severní straně tvoří pískovcové souvrství terasu a strmý svah. Při sestupu k severu jsou na úpatí v čedičové skále pukliny zvané "ledové díry", v nichž se někdy udržuje led a firn až do léta. Sutě jsou porostlé vzrostlým převážně listnatým lesem s převahou javoru klenu, buku a jilmu, při okrajích jsou jednotlivě i lípy, habry a jasany, na záp. svazích a na úpatí též druhotné smrkové porosty. Na rozdíl od chladných pískovcových údolí se zde více uplatňují teplomilné (xerofytní) druhy květeny, typické už pro České středohoří a charakteristické pro společenstva na přechodu ke květeně ponticko-panonské, velký vliv mělo však umělé rozšíření bučin, jímž se drobné rostlinstvo původních dosti řídkých teplomilných hájů muselo přizpůsobit, mezi nimi je i vzácná horská kapradina laločnatá (Braunova) a zvláštní varianta lipnice luční (var. aceps). Rozhled z vrcholku znemožňuje vzrostlý les (bývalá rozhledna už dříve zanikla), jsou pouze dílčí výhledy od dolního okraje lesa, z odlesněných holin a ze suťových polí. Pro podobu se známou japonskou horou (zejména když za mlhavého rána vrcholek vystupuje z oparu) se Růžovskému vrchu též říká Děčínská Fudžijama. V noci 28.3.1945 seskočila v prostoru Růžovského vrchu skupina sovětských, polských a antifašistických německých výsadkářů, které se podařilo navázat spojení s hnutím odporu v Č.Kamenici. Tajnou vysílačkou pak informovali sovětské velení o pohybech nacistických vojsk v kraji za blížící se frontou.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Hora, kopec nebo vrch
AKTUALIZACE: Barbora Laštůvková (České Švýcarsko o.p.s.) org. 2, 17.05.2006 v 09:22 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm