[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ústecký kraj


Přírodní památka Rybník u Králova mlýna [ Přírodní památka ]

Leží v lesním komplexu severně od Děčína u Maxiček.
Rozloha: 0,6033 ha, nadmořská výška: 365 m. n. m.
Hlavním předmětem ochrany je vodní rostlina žabníček vzplývavý (Luronium natans). Tento druh byl do roku 1999 považován v České republice za vyhynulý. Při floristickém průzkumu se podařilo nalézt populaci tohoto druhu v Královomlýnském rybníce. Pro Českou republiku se tedy jedná o velmi významnou lokalitu.
Flóra: Lokalita dobře odpovídá ekologickým nárokům žabníčku. Je pro ní typická nezvykle průzračná voda s viditelností až na samé dno, nízká koncentrace rozpuštěných látek s velmi nízkým množstvím fosforu a dusíku. Například hodnoty dusičnanů dosahují pouze 0,3 mg/l, což představuje pouhou pětinu přípustné normy pro kojeneckou vodu. V pobřežní vegetaci Mlýnského rybníka dominují ostřice ježatá a zobánkatá, vrbovka bahenní (Epilobium palustre), přeslička poříční (Equisetum fluviatile), suchopýr úzkolistý, sítina článkovaná (Juncus articulatus) a cibulkatá (J. bulbosus), štírovník bažinný (Lotus uliginosus), šišák vroubkovaný a zevar vzpřímený (Sparganium erectum) a rdest vzplývavý.
Fauna: Z významných zástupců skupiny Odonata byla pozorována: motýlice lesklá (Calopterix splendens), šídlatka zelená (Lestes virens), šidélko kopovité (Coenagrion hastulatum), šídlo sítinové (Aschna juncea), šídlo královské (Anax imperator), páskovec kroužkovaný (Cordulogaster boltonii), vážka tmavá (Sympetrum danae).
Z dalších druhů byl pozorován skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan štíhlý (Rana arvalis), čolek obecný (Triturus vulgaris) a č. horský (Triturus alpestris).

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Barbora Laštůvková (České Švýcarsko o.p.s.) org. 2, 11.05.2006 v 09:11 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm