[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ústecký kraj


Vlakem z Děčína do Hřenska a Saského Švýcarska

Děčín - Dolní Žleb - Schöna (Hřensko) - Bad Schandau

- Od 11. 12. 2005 jezdí celotýdenně pravidelné osobní vlaky z Děčína do Bad Schandau se zastávkou v Dolním Žlebu a saské Schöně, odkud je možno převézt se labským přívozem do Hřenska.
Tímto je zajištěno každodenní spojení z Děčína do Saského Švýcarska i do okolí Hřenska, poprvé po mnoha desetiletích osobními vlaky.

Jak a kde lze zakoupit jízdenku:

V osobní pokladně stanice Děčín hl. n. si cestující zakoupí zpáteční jízdenku do pohraničního přechodového bodu Schöna státní hranice (tam a zpět za 29,- Kč, dítě a důchodce 14,- Kč) a u průvodčího ve vlaku na ní navazující útržkovou jízdenku pro úsek Schöna st. hranice (Schöna Gr.) - Schöna (jedním směrem dospělí za 22,- Kč, dítě 11,- Kč, sleva pro důchodce se zde neuznává).
Při zpáteční cestě si cestující po nástupu do vlaku zakoupí pro úsek Schöna - Schöna státní hranice opět za 22,- Kč (11,- Kč) útržkovou jízdenku (ve stanici Schöna jízdenku zakoupit nelze) a z pohraničního přechodového bodu do stanice Děčín hl. n. opět použije již zakoupenou zpáteční jízdenku.

Celková cena dle ceníku jízdného platného od 11. 12. 2005 činí pro cestu tam a zpět celkem:
a) dospělí cestující (15+) 29,- + 22,- + 22,- = 73,- Kč ;
b) dítě (-15) 14,- + 11,- + 11,- = 36,- Kč ;
c) důchodce 14,- + 22,- + 22,- = 58,- Kč .

V sobotu a neděli platí SONE+: 2 dospělí a až 3 děti do 15 let v celé síti ČD a na trati
Děčín - Dresden: 160,- Kč

Jízdní řád (platný od 11. 12. 2005 do 9. 12. 2006):k nahlédnutí na http://www.tolstejn.cz/cz/mi-detail.asp?ID=1792

Přívoz Schöna - Hřensko: rozsah provozu

od 1. 10. 2005 do 31. 3. 2006: denně: 9:00 - 18:00 hod.
od 1. 4. 2006 do 30. 9. 2006: denně: 8:00 - 22:00 hod.

Čeští občané po předložení občanského průkazu platí 20,- Kč za osobu, 10,- Kč kolo, jinak 1,30 €.

Tipy na výlet ze stanic na trati:

Dolní Žleb: kdysi významné letovisko v labském kaňonu. Výlet po žluté značce strmě vzhůru starou kamennou cestou podél velkých pískovcových skal, dále hlubokými lesy po širokých lesních cestách (místy pohledy na Velký Zschirnstein) do Maxiček a do Děčína.
Cca 4 hod.

Hřensko - Janov - Edmundova soutěska - Hřensko
Ze stanice Schöna přímo do Hřenska. Tradiční vstupní branou Českého Švýcarska. Unikátní poloha letoviska v kaňonovitém ústí Kamenice do Labe. Po žluté značce z labského nábřeží stoupáme mezi skalami se zpětnými pohledy na Hřensko a potom lesem do Janova - hotely, penziony, golfové hřiště.

Z vysoko položených luk v údolí vyhlídky na Růžák, Křídelní stěny Jetřichovic, Zschirnstein, Děčínský Sněžník. Žlutá značka nás dovede k rozcestí se zelenou (před Růžovou) po zelené do lesa a roklí sestup do soutěsek Kamenice. Do Hřenska Edmundova soutěska, včetně jízdy na lodičkách. Pozor provoz jen do října. Mimo sezónu je soutěska neprůchodná.
Varianta: výstup po zelené do Hřenska a po žlutě značené cestě. Mlýnskou cestou, lesem k silnici (zastávka ČSAD Hřensko, Tři prameny) a po ní 2,5 km zpět do Hřenska k přívozu a vlaku.
Celkem: 4 hod.

Schöna: přímo ze stanice, z níž se otevírá pohled přes Labe na protilehlé Hřensko, výstup silničkou vedoucí z labského údolí k "malým" stolovým horám Císařská koruna (Kaiserkrone) a Zirkelstein. Výstup po upravených schodištích a lávkách.
Výborný rozhled, mimo jiné velmi detailně na skály Schrammsteine, Velký Winterberg a Křídelní stěny se skupinou Pravčické brány.
Cca 3-4 hod.

Bad Schandau: z nádraží zpět podél trati po červené značce směr Krippen, pak prudký výstup svahem vzhůru na okraj Kleinhennersdorfu - z cesty je výhled na skály Schrammsteine a na blízkou skupinu Lasensteine. Naše cesta stoupá lesem na stolovou horu Papststein - Papežův kámen s turistickou chatou a s panoramatickým výhledem z několika vyhlídek. Dále je možnost pokračovat ke skalám Gohrisch a Pfaffenstein - Knězův kámen a do Königsteinu k vlaku - návrat
S-Bahnem do Bad Schandau, zde přestup do Děčína.

Túra na Papststein a zpět do Bad Schandau - cca 3-4 hodiny
Celková túra do Königsteinu - cca 5-6 hodin, lépe v sobotu a v neděli, kdy lze využít jízdenky SONE+.

Pozn.: Doporučení pro cestu do stanice Schmilka a Bad Schandau a zpět

Na základě dohody se železnicí DB se vydávají zlevněné zpáteční jízdenky EURegio Německo pro regionální přepravu. Jízdenky platí ve 2. vozové třídě na trati Ústí nad Labem - Děčín - Bad Schandau - Pirna - Dresden - Meisen.
Jízdenky platí ve všech vlacích ČD a DB kromě EC a R378/379 Kopernikus.
Zpáteční jízdenka EURegio Německo platí do 6 hod následujícího dne. Jízdu je možno nastoupit kdykoliv v době platnosti jízdenky. Přerušení jízdy není dovoleno. Poloviční jízdné se poskytuje pouze dětem ve věku od 6 do 15 let. Samostatně cestující děti prokazují nárok na poloviční jízdné průkazem opravňujícím k přestupu státní hranice.
Jízdenky se na ČD vydávají pouze elektronicky z UNIPOK na vnitrostátní jízdní doklad. Na ČD ze všech tarifních bodů na trati Ústí nad Labem hl.n. až Schöna Gr. Žádné další slevy se neposkytují, jízdenku není možné vystavit ve vlaku.
Výdej není možný z pohraničního bodu (státní hranice), nástupní stanice pro cestu tam musí být vždy na ČD.

Kompletní ceník jízdného z nástupní stanice Děčín hl. n. - tam a zpět:

Do stanice Schmilka dospělí 83,- Kč, dítě 42,- Kč
Do stanice Bad Schandau dospělí 100,- Kč, dítě 50,- Kč
Do stanice Pirna 189,- Kč, dítě 95,- Kč
Do stanice Dresden (Dráždany) 253,- Kč, dítě 127,- Kč
Do stanice Meisen (Míšeň) 324,- Kč, dítě 162,- Kč


Další informace:
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
Informační centrum Krásná Lípa
Křinické náměstí 5
407 46 Krásná Lípa
Tel.: + 420 412 383 413
Fax.: + 420 412 383 467
E-mail: informace@ceskesvycarsko.cz
Www: www.ceskesvycarsko.cz

LOKALIZACE


Typ záznamu: Výlet
AKTUALIZACE: Barbora Laštůvková (České Švýcarsko o.p.s.) org. 2, 18.05.2006 v 10:34 hodin


Copyright 1998-2020 © Luděk Šorm